Pogosta vprašanja o Telesnici in društvu Ključ

Kaj je Telesnica?
Virtualna spletna trgovina Telesnica je provokativna, nepridobitna in brezplačno ustvarjena akcija Društva Ključ - slovenskega centra za boj proti trgovini z ljudmi, ki so jo pripravili Madwise, performance marketing. Tovrstno trgovanje običajno poteka skrito očem javnosti, tematika je neprijetna, o njej ne govorimo. Spletna trgovina razkriva žalostno resnico in nazorno prikazuje, kako je dejansko videti trgovina, v kateri ljudje postanejo – artikli. Nekateri izmed artiklov virtualne spletne trgovine Telesnica so povzeti po resničnih »artiklih« – so odmevi zgodb resničnega trgovanja z ljudmi v Sloveniji.

Telesnica se mi zdi preveč provokativna in nazorna!
Trgovanje z ljudmi poteka skrito očem, zato je nujno, da spoznamo njegovo vsebino in se soočimo z neprijetno resnico – če nam je všeč ali ne, trgovina z ljudmi obstaja in deluje. Da bi trgovanje z ljudmi naredili vidno in ga približali javnosti, smo ga »preoblekli« v provokativno spletno trgovino, ki prikazuje realnost trgovanja z ljudmi. Tema je neprijetna in večinoma nevidna, zato jo ljudje hitro ignoriramo. Resnično stanje je še precej bolj boleče, kot ga na provokativen način predstavlja Telesnica.

In najpomembnejše – Telesnico lahko zapremo z enim klikom, resnične trgovine z ljudmi pa brez tvoje pomoči ne moremo!

Lahko v Telesnici kupim človeka?
Ne, Telesnica le prikazuje, kaj vse se prodaja v resnični trgovini z ljudmi v Sloveniji. V Telesnici ni možno ničesar zares kupiti. Telesnico lahko enostavno zapremo, resnične trgovine z ljudmi pa brez pomoči žal ne moremo.

Kako lahko pomagam?
V njej se lahko soočiš z »artikli« in spoznaš resnične zgodbe. Veseli bomo, če izkoristiš tudi dano možnost in se pridružiš boju proti trgovanju z ljudmi - z donacijo za konkreten projekt, širjenjem glasu ali informiranjem.

Katere aktivnosti izvaja društvo Ključ, center za boj proti trgovini z ljudmi?
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Delujemo nacionalno, regionalno (JV Evropa) in transnacionalno (IT, SP).

Društvo Ključ je najmočnejši slovenski akter tako na področju preventivnih kot tudi kurativnih dejavnosti v boju proti trgovanju z ljudmi. Naše osnovno delo je nudenje oskrbe in programa (re)integracije osebam z izkušnjo  trgovanja z ljudmi. Poslanstvo Društva Ključ je zagotavljanje ustreznega boja proti trgovanju z ljudmi in nudenje strokovne pomoči in podpore osebam z izkušnjo trgovanja z ljudmi. Zvišati želimo stopnjo ozaveščenosti družbe, saj lahko le tako zares preprečujemo ponovno viktimizacijo žrtev.

Več o Društvu Ključ na www.drustvo-kljuc.si

Kako je s trgovanjem z ljudmi v Sloveniji?
Slovenija je tako država izvora in tranzita kot tudi namembna država za žrtve. Zaradi njene geografske lege tudi t.i. "trgovske poti" potekajo preko Slovenije. V Sloveniji se do sedaj še nihče ni spustil v temeljitejšo raziskavo tega področja, v Društvu Ključ pa zaradi zelo omejenih finančnih sredstev tega tudi ne zmoremo – osveščanje javnosti je ravno zaradi »nevidnosti« tega področja tako kritično. Naša sredstva gredo v nudenje pomoči dejanskim žrtvam trgovine z ljudmi.

Sklepamo, da je vsaj nekaj promilov (morda celo procentov) vseh oseb, ki živijo na ozemlju RS (legalno, ilegalno), ujetih v kremplje trgovine z ljudmi (20.000 je le 1% prebivalstva RS).