O trgovanju z ljudmi

Trgovanje z ljudmi je izkoriščanje ljudi z namenom zaslužka. Pomeni strahotno kršenje človekovih pravic, saj človek postane stvar, s katero se trguje. Trgovanje z ljudmi je suženjstvo 21. stoletja in ena izmed dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala.

Oblike trgovanja z ljudmi so:

Po nekaterih ocenah letno število žrtev trgovine z ljudmi in delovnega izkoriščanja preseže 21 milijonov. Trgovina z ljudmi se dogaja povsod po svetu, tudi v Sloveniji, žrtev pa lahko postane prav vsak človek.